Kiti produktai juridiniams asmenims

Statybos darbų draudimas
Verslo nutrūkimo draudimas
Laidavimo draudimas
Kibernetinių rizikų draudimas

Statybos darbų draudimas

Šis draudimas užtikrina apsaugą statinio statybos darbams jų atlikimo laikotarpiu nuo darbų pradžios iki pat jų užbaigimo. Šis draudimas aktualus statytojams, rangovams, subrangovams, statybas finansuojančioms institucijoms. Šiuo draudimu gali būti apdrausti: gyvenamųjų pastatų statybos darbai; negyvenamųjų pastatų statybos darbai; susisiekimo komunikacijų statybos darbai; inžinerinių tinklų statybos darbai; bet kokių kitų statinių statybos darbai.

Laidavimo draudimas

Jis užtikrins, kad apdraustajam dėl įvairių priežasčių neįvykdžius sutartinių prievolių (ar jas įvykdžius netinkamai), apdraustojo užsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto draudikas gali suteikti:

  • pasiūlymo laidavimą (apdraustajam atsiėmus pasiūlymą, draudikas kompensuos kitos šalies nuostolius);
  • atlikimo laidavimą (apdraustajam neįvykdžius, netinkamai įvykdžius sutartį), apdraustojo užsakovams bus atlyginti nuostoliai;
  • garantinio laikotarpio laidavimą (draudikas užtikrina tiesioginių nuostolių atlyginimą apdraustojo užsakovui, jei apdraustasis garantiniu laikotarpiu netaiso dėl apdraustojo kaltės atsiradusių rangos defektų).

Verslo nutrūkimo/pertrūkimo draudimas

Suteiks Jums apsaugą, jei dėl patirto draudžiamojo įvykio, kurio metu sugadinamas/sunaikinamas Jūsų verslo turtas, nebegalite toliau užsiimti įmonės veikla (pvz. per gaisrą sudega staklės, dėl to negalite tęsti gamybos ir uždirbti pajamų, draudikas kompensuoja nuostolius dėl negautų pajamų).

Prekinio kredito draudimas

Šis draudimas suteiks Jums apsaugą dėl galimo Jūsų pirkėjų nemokumo. Jums aktyviai prekiaujant ir/ar teikiant paslaugas atsiranda galima Jūsų pirkėjų nemokumo rizika, kurią perimtų draudikas.

Kibernetinių rizikų draudimas

Suteiks Jums apsaugą dėl incidentų, kurių metu nukenčia Jūsų versle naudojamos informacinės sistemos. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto draudikas padengs Jūsų nuostolius:

  • susijusius su pretenzijų nagrinėjimu ir teisine gynyba;
  • susijusius su naudojamų sistemų, programų atstatymu/sutvarkymu;
  • susijusius su profesionalų pagalba (teisininkai, komunikacijos specialistai, IT specialistai ir pan.);
  • atsiradusius dėl valstybinių įstaigų paskirtų baudų (už BDAR reikalavimų pažeidimus ir pan.)

Apsidrauskite telefonu 1652 arba susisiekite su mūsų brokeriais, užpildę žemiau esančią užklausą.

Užklausos forma