Kiti produktai juridiniams asmenims

Statybos darbų draudimas
Verslo nutrūkimo draudimas
Laidavimo draudimas
Kibernetinių rizikų draudimas

Statybos darbų draudimas

Šis draudimas užtikrina apsaugą statinio statybos darbams jų atlikimo laikotarpiu nuo darbų pradžios iki pat jų užbaigimo. Šis draudimas aktualus statytojams, rangovams, subrangovams, statybas finansuojančioms institucijoms. Šiuo draudimu gali būti apdrausti: gyvenamųjų pastatų statybos darbai; negyvenamųjų pastatų statybos darbai; susisiekimo komunikacijų statybos darbai; inžinerinių tinklų statybos darbai; bet kokių kitų statinių statybos darbai.

Laidavimo draudimas

Jis užtikrins, kad apdraustajam dėl įvairių priežasčių neįvykdžius sutartinių prievolių (ar jas įvykdžius netinkamai), apdraustojo užsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto draudikas gali suteikti:

  • pasiūlymo laidavimą (apdraustajam atsiėmus pasiūlymą, draudikas kompensuos kitos šalies nuostolius);
  • atlikimo laidavimą (apdraustajam neįvykdžius, netinkamai įvykdžius sutartį), apdraustojo užsakovams bus atlyginti nuostoliai;
  • garantinio laikotarpio laidavimą (draudikas užtikrina tiesioginių nuostolių atlyginimą apdraustojo užsakovui, jei apdraustasis garantiniu laikotarpiu netaiso dėl apdraustojo kaltės atsiradusių rangos defektų).

Verslo nutrūkimo/pertrūkimo draudimas

Suteiks Jums apsaugą, jei dėl patirto draudžiamojo įvykio, kurio metu sugadinamas/sunaikinamas Jūsų verslo turtas, nebegalite toliau užsiimti įmonės veikla (pvz. per gaisrą sudega staklės, dėl to negalite tęsti gamybos ir uždirbti pajamų, draudikas kompensuoja nuostolius dėl negautų pajamų).

Prekinio kredito draudimas

Šis draudimas suteiks Jums apsaugą dėl galimo Jūsų pirkėjų nemokumo. Jums aktyviai prekiaujant ir/ar teikiant paslaugas atsiranda galima Jūsų pirkėjų nemokumo rizika, kurią perimtų draudikas.

Kibernetinių rizikų draudimas

Tiek valstybinis, tiek ir privatus sektorius kenčia nuo gerokai išaugusio kibernetinių atakų skaičiaus. Kibernetinių rizikų draudimas padės išvengti ženklesnių su žalinga programišių veikla susijusių nuostolių.

Kibernetinių rizikų draudimas gali jums padėti:

  • Atlyginti išlaidas, susijusias su sistemų, programų, duomenų atstatymu po kibernetinio įvykio;
  • Atlyginti tretiesiems asmenims padarytą žalą bei papildomas išlaidas, susijusias su pretenzijų nagrinėjimu ir gynyba;
  • Atlyginti su profesionalia pagalba susijusias išlaidas: teisininkai, komunikacijos specialistai (PR), IT specialistai;
  • Be to, draudimo apsauga gali apimti ir baudas dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų (BDAR).

Šiuo produktu dengiamos rizikos nėra dengiamos jokiu kitu draudimo produktu, o konkrečios draudimo sutartys gali būti pritaikytos prie sektoriaus arba įmonės rizikų specifikos.

Susisiekite su mūsų draudimo brokeriais telefonu 1652 arba užpildę žemiau esančią užklausą.

Užklausos forma