Civilinės atsakomybės draudimas

BCA
CMR
Vadovų CA draudimas
Darbdavio CA draudimas

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Jis suteiks apsaugą, jei vykdant Jūsų verslą tretiesiems asmenims bus padaryta turtinė ir/ar neturtinė žala. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto įmonės bendrosios civilinės atsakomybės draudimas gali atlyginti žalą tretiesiems asmenims dėl Jūsų vykdomos(nevykdomos) veiklos, pagaminto produkto, užterštos aplinkos, vykdant veiklą sužalotų trečiųjų asmenų (ne Jūsų darbuotojų).

Vežėjo civilinė atsakomybė (CMR)

Tai specifinis civilinės atsakomybės produktas, skirtas išskirtinai pervežimo verslu užsiimantiems ūkio subjektams. Apsidraudus CMR draudimu, draudikas atlygins žalą tretiesiems asmenims, kilusią vežėjui vykdant krovinių vežimo veiklą.

Vadovų ir vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas suteikia asmeninę apsaugą vadovaujantiems asmenims, jei jiems pareiškiamos pretenzijos, skiriamos baudos, pradedami įvairūs procesiniai veiksmai, patikrinimai ar tyrimai, kompensuojant su tuo susijusius vadovaujančių asmenų nuostolius (įskaitant teisinės gynybos išlaidas). Arba, galiausiai, išmokant piniginę kompensaciją nukentėjusiems asmenims (įmonei, jos kreditoriams ar kitiems tiesėtiems ieškovams), patyrusiems nuostolius, už kurių atsiradimą atsakingu pripažįstamas apdraustas asmuo (vadovas).

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Jis suteikia apsaugą įmonei ir/ar fiziniams asmenims, kurie teikdami profesines paslaugas gali padaryti žalos tretiesiems asmenims. Teisės aktais yra sureglamentuoti tokie privalomi profesinės civilinės atsakomybės draudimai: advokatų, auditorių, kelionių organizatorių, sveikatos priežiūros įstaigų, statinių statybos įmonių, techninės priežiūros personalo, muitinės tarpininkų ir t.t.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas suteikia apsaugą darbdaviui, kuomet darbdavio darbuotojas dirbdamas darbdaviui (tame tarpe ir vykdamas iš/į darbą) susižaloja ir darbdaviui kyla civilinė atsakomybė dėl saugių darbo sąlygų neužtikrinimo.

Apsidrauskite telefonu 1652 arba susisiekite su mūsų brokeriais, užpildę žemiau esančią užklausą.

Užklausos forma