Draudimas

Draudimo pasiūlymai atitinkatys Jūsų verslo poreikius
Ilgametė patirtis
Profesionalios konsultacijos

Įmonės transporto draudimas

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Šis draudimas suteiks Jums apsaugą, kai valdydami savo transporto priemonę padarysite žalos tretiesiems asmenims (sukelsite eismo įvykį).

Transporto priemonių savanoriškasis (KASKO) draudimas

Apsidraudus KASKO draudimu, atsitikus draudžiamajam įvykiui, draudikas atlygins nuostolius apdraustos transporto priemonės savininkui. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto, KASKO draudimas atlygins žalą, patirtą dėl avarijos, vagystės, stichinių nelaimių bei kitų staiga ir netikėtai įvykusių įvykių

Mobilios technikos draudimas

Apsidraudus mobilios technikos draudimu, draudikas suteiks apsaugą įmonės veikloje naudojamai statybinei, žemės ūkio, sandėliavimo, kelių remonto technikai ir kitiems įmonės veikloje naudojamiems mobiliems techniniams įrengimams, kurie yra nedraudžiami įprastu turto ar transporto draudimu.

Apsidrauskite telefonu 1652 arba susisiekite su mūsų brokeriais, užpildę žemiau esančią užklausą.

Užklausos forma

Įmonės turto draudimas

Įmonės nekilnojamas, kilnojamas turtas, atsargos, investicijos į turtą

Apsidraudus įmonės turto draudimu, draudikas atlygins Jūsų patirtus nuostolius dėl žalos nutikusios su įmonės veikloje naudojamu turtu (pastatai, įrengimai), kilnojami daiktai (kompiuterinė technika, baldai ir pan.), atsargomis (gaminiai, žaliavos), investicijomis į nuomojamą turtą (pvz. įrengta maitinimo įstaiga, parduotuvė ir pan.). Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto, įmonės turto draudimas atlygins Jūsų patirtus nuostolius, patirtus dėl gaisro, vagystės, stichinių nelaimių bei kitų staiga ir netikėtai įvykusių įvykių.

Įmonės kroviniai

Apsidraudus krovinių draudimu, draudikas atlygins Jūsų patirtus nuostolius dėl kilusios žalos (krovinio sugadinimo ar krovinio dingimo) krovinius gabenant savarankiškai ir/ar pasitelkus trečiuosius asmenis.

Apsidrauskite telefonu 1652 arba susisiekite su mūsų brokeriais, užpildę žemiau esančią užklausą.

Užklausos forma

Įmonės civilinės atsakomybės draudimas

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Jis suteiks apsaugą, jei vykdant Jūsų verslą tretiesiems asmenims bus padaryta turtinė ir/ar neturtinė žala. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto įmonės bendrosios civilinės atsakomybės draudimas gali atlyginti žalą tretiesiems asmenims dėl Jūsų vykdomos(nevykdomos) veiklos, pagaminto produkto, užterštos aplinkos, vykdant veiklą sužalotų trečiųjų asmenų (ne Jūsų darbuotojų).

Vežėjo civilinė atsakomybė (CMR)

Tai specifinis civilinės atsakomybės produktas, skirtas išskirtinai pervežimo verslu užsiimantiems ūkio subjektams. Apsidraudus CMR draudimu, draudikas atlygins žalą tretiesiems asmenims, kilusią vežėjui vykdant krovinių vežimo veiklą.

Vadovų ir vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas suteikia asmeninę apsaugą vadovaujantiems asmenims, jei jiems pareiškiamos pretenzijos, skiriamos baudos, pradedami įvairūs procesiniai veiksmai, patikrinimai ar tyrimai, kompensuojant su tuo susijusius vadovaujančių asmenų nuostolius (įskaitant teisinės gynybos išlaidas). Arba, galiausiai, išmokant piniginę kompensaciją nukentėjusiems asmenims (įmonei, jos kreditoriams ar kitiems tiesėtiems ieškovams), patyrusiems nuostolius, už kurių atsiradimą atsakingu pripažįstamas apdraustas asmuo (vadovas).

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Jis suteikia apsaugą įmonei ir/ar fiziniams asmenims, kurie teikdami profesines paslaugas gali padaryti žalos tretiesiems asmenims. Teisės aktais yra sureglamentuoti tokie privalomi profesinės civilinės atsakomybės draudimai: advokatų, auditorių, kelionių organizatorių, sveikatos priežiūros įstaigų, statinių statybos įmonių, techninės priežiūros personalo, muitinės tarpininkų ir t.t.

Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas

Šis draudimas suteikia apsaugą darbdaviui, kuomet darbdavio darbuotojas dirbdamas darbdaviui (tame tarpe ir vykdamas iš/į darbą) susižaloja ir darbdaviui kyla civilinė atsakomybė dėl saugių darbo sąlygų neužtikrinimo.

Apsidrauskite telefonu 1652 arba susisiekite su mūsų brokeriais, užpildę žemiau esančią užklausą.

Užklausos forma

Įmonės darbuotojų draudimas

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų.

Darbdavys gali apdrausti savo darbuotojus nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų. Atsitikus nelaimei darbuotojui ir/ar jo artimiesiems bus suteikta finansinė parama (išmokamos draudimo sutartyje nustatytos išmokos).

Darbuotojų sveikatos draudimas

Šis draudimas suteikia galimybę apdraustiems darbuotojams naudotis sveikatos priežiūros ir sveikatingumo paslaugomis už jas atsiskaitant draudimo lėšomis. Ši papildoma darbuotojų motyvacijos priemonė, suteiks galimybę Jūsų darbuotojams pasinaudoti geriausių gydymosi įstaigų specialistų paslaugomis. Remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimais, darbuotojų sveikatos draudimas gali būti įtraukiamas į leidžiamus mokestinius atskaitymus.

Apsidrauskite telefonu 1652 arba susisiekite su mūsų brokeriais, užpildę žemiau esančią užklausą.

Užklausos forma

Kiti draudimo produktai skirti juridiniams asmenims

Statybos darbų draudimas

Šis draudimas užtikrina apsaugą statinio statybos darbams jų atlikimo laikotarpiu nuo darbų pradžios iki pat jų užbaigimo. Šis draudimas aktualus statytojams, rangovams, subrangovams, statybas finansuojančioms institucijoms. Šiuo draudimu gali būti apdrausti: gyvenamųjų pastatų statybos darbai; negyvenamųjų pastatų statybos darbai; susisiekimo komunikacijų statybos darbai; inžinerinių tinklų statybos darbai; bet kokių kitų statinių statybos darbai.

Laidavimo draudimas

Jis užtikrins, kad apdraustajam dėl įvairių priežasčių neįvykdžius sutartinių prievolių (ar jas įvykdžius netinkamai), apdraustojo užsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto draudikas gali suteikti:

  • pasiūlymo laidavimą (apdraustajam atsiėmus pasiūlymą, draudikas kompensuos kitos šalies nuostolius);
  • atlikimo laidavimą (apdraustajam neįvykdžius, netinkamai įvykdžius sutartį), apdraustojo užsakovams bus atlyginti nuostoliai;
  • garantinio laikotarpio laidavimą (draudikas užtikrina tiesioginių nuostolių atlyginimą apdraustojo užsakovui, jei apdraustasis garantiniu laikotarpiu netaiso dėl apdraustojo kaltės atsiradusių rangos defektų).

Verslo nutrūkimo/pertrūkimo draudimas

Suteiks Jums apsaugą, jei dėl patirto draudžiamojo įvykio, kurio metu sugadinamas/sunaikinamas Jūsų verslo turtas, nebegalite toliau užsiimti įmonės veikla (pvz. per gaisrą sudega staklės, dėl to negalite tęsti gamybos ir uždirbti pajamų, draudikas kompensuoja nuostolius dėl negautų pajamų).

Prekinio kredito draudimas

Šis draudimas suteiks Jums apsaugą dėl galimo Jūsų pirkėjų nemokumo. Jums aktyviai prekiaujant ir/ar teikiant paslaugas atsiranda galima Jūsų pirkėjų nemokumo rizika, kurią perimtų draudikas.

Kibernetinių rizikų draudimas

Suteiks Jums apsaugą dėl incidentų, kurių metu nukenčia Jūsų versle naudojamos informacinės sistemos. Priklausomai nuo pasirinkto draudimo varianto draudikas padengs Jūsų nuostolius:

  • susijusius su pretenzijų nagrinėjimu ir teisine gynyba;
  • susijusius su naudojamų sistemų, programų atstatymu/sutvarkymu;
  • susijusius su profesionalų pagalba (teisininkai, komunikacijos specialistai, IT specialistai ir pan.);
  • atsiradusius dėl valstybinių įstaigų paskirtų baudų (už BDAR reikalavimų pažeidimus ir pan.)

Apsidrauskite telefonu 1652 arba susisiekite su mūsų brokeriais, užpildę žemiau esančią užklausą.

Užklausos forma

Skaičiuojame kainas...